LUCKY TICKET 2015

Aktualności


Logowanie

Adres email:

Hasło:

Wprowadź tekst z obrazka:

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Zapomniane hasło?
Zgubiony login?
Więcej info...

 

FESTIWAL KONKURS LUCKY TICKET 01-06 maja 2015 roku

Ayia Napa, Cypr

 

• Impreza ma na celu poznanie i wspieranie uzdolnionych dzieci, kultywowanie tradycji narodowych  krajów uczestniczących w festiwalu.

• Festiwal jest przeznaczony dla dziecięcych zespołów artystycznych oraz  solistów w kategoriach: taniec, teatr, cyrk, wokal, chóry i gatunki instrumentalne.

• Oficjalne zgłoszenia do udziału w Festiwalu należy przesyłać do:

Krystyna Piotrowska

• Uczestnicy przedstawiają do konkursu 2 numery dla każdej kategorii, w każdej kategorii wiekowej. Kategorie wiekowe: taniec, teatr, cyrk: I - do 12 lat, II - 13-16 lat, III - od 17 lat;

 Wokal i instrumentaliści: I - do 9 lat, II - 10-13 lat, III - 14-16 lat, IV - od 17 lat.

• Międzynarodowe jury, w każdej kategorii przyzna nagrody i wyróżnienia.

• Uczestnicy ponoszą koszty przejazdu, opłat festiwalowych, posiłków i zakwaterowania.

• Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci.

• Osoby biorące udział w Festiwalu powinny być  ubezpieczone na  czas podróży i pobytu za granicą.

• Każda grupa musi posiadać odpowiednią liczbę opiekunów. Kierownik grupy nie może być jedynym opiekunem.

• Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 05 kwietnia 2015

• W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, organizator będzie decydował na miejscu.

• Niezastosowanie się do warunków regulaminu  wyklucza z udziału w Festiwalu.

• Nagrania (demo) należy przesłać do Krystyny ​​Piotrowskiej przed 05 kwietnia 2015

e-mail: piotrowskakrystyna@o2.pl

 

 

Program festiwalu

01 maja - przyjazd uczestników, zakwaterowanie

02 maja – parada - uroczyste otwarcie festiwalu na nabrzeżu miasta Agia Napa

03 maja - konkurs

04 maj - czas wolny, wycieczki

05 maja - Koncert Galowy dla mieszkańców i turystów w mieście

06 maja - wyjazd uczestników festiwalu.

 

Opłaty:

Zakwaterowanie, wyżywienie oraz transfer z lotniska Larnaka (hotel-lotnisko Larnaka):

Dzieci 199 €

Dorośli 214 €

 

Opłata przygotowawcza 20 €

Udział opłata soliści 50 €

Opłata za uczestnictwo w grupach (dla 1 osoby) 25 €

Dodatkowy dzień pobytu 35 €

21 osoba w grupie (opiekun) nie ponosi żadnych kosztów (udział za darmo).

 

 

**********************************************************************************

 

FESTIVAL-CONTEST 01-06 maja 2015

AYIA NAPA, CYPR

 

•The event aims to: identify and support gifted children, familiar with the national traditions of the countries participating in the festival.

•The festival is open to children's art groups and soloists dance, theater, circus, vocal, choirs and instrumental genres.

•Official requests to participate must be sent to the organizer

•Collectives submit to the competition 2 numbers in one nomination, and in one age category Age categories: Choreography, theater, circus: 1st – to 12 years, 2nd - 13 - 16 years, 3rd – from 17 years Vocal and instrumental genres: 1st - to 9 years, 2nd - 10 -13 years, 3rd - 14 -16 years, 4th – from 17 years.

•An international jury in each category are determined by the winners and honorable mentions (I, II, III degree), nominated diplomas, are awarded diplomas, prizes and souvenirs.

•Organizing, delegating participants will pay the fare, payment of participation in the festival, meals and accommodation

•The head of the collective responsible for the lives and health of children.

•Organization or individuals must insure delegated to participants at time of travel and stay abroad.

•Each team must have the appropriate number of trustees. The head cannot be the sole guardian.

•Application forms will be accepted until April 5, 2015

•Matters not covered by these rules, the organizer decided founding in place

•Failure to comply with the conditions of regulation excludes from participation in the competition program.

•Phonograms (playbacks) should be sent to Krystyna Piotrowska before 5 April 2015 e-mail: piotrowskakrystyna@o2.pl

 

 

The festival program

May 1 – arrival of participants, accommodation

May 2 – a carnival procession and the grand opening of the festival on the waterfront of the city of Agia Napa

May 3 – competition of participants of the festival

May 4 – free time, excursions

May 5 – Gala concert for residents and visitors in the city

May 6 – departure of the participants of the festival.

 

Accommodation, meals and transfers (airport Larnaca-Hotel-airport Larnaca):
Children 199 €
Adults 214 €
 
 
Arrangement fee 20 €
Participation fee solo 50 €
Participation fee in groups (for 1 person) 25 €
Extra day of stay 35 €

 

 

 

 

The cost of participation One leader of a group of 20 people does not pay meal, accommodation and transfers, arrangement fee, for the duration of the festival.
Krystyna Maria Piotrowska