I Ogólnopolski Festiwal „Muzyka otwiera duszę”

Aktualności


Logowanie

Adres email:

Hasło:

Wprowadź tekst z obrazka:

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Zapomniane hasło?
Zgubiony login?
Więcej info...

I Ogólnopolski Festiwal „Muzyka otwiera duszę”

7-9.07.2017r.

Sierpc, PL

KARTA_zgloszeniowa_2017_muzyka_otwiera.doc

 

 

 

REGULAMIN

I Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Muzyka otwiera duszę”

7-9.07.2017r.

 

I.             Organizatorzy:

I Ogólnopolski Festiwal „Muzyka otwiera duszę” organizowany jest przez Kingę Rutkowską i Natalię Zalewską oraz Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
Kinga Rutkowska i Natalia Zalewska są również pomysłodawczyniami Festiwalu.

 

II.            Cele Festiwalu:

-Zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym,

-Promocja osób utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności,

-Umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.

 

III.          Miejsce i czas trwania:

Festiwal będzie się odbywać w dniach 7-9.07.2017r. w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki
w Sierpcu, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc.

Harmonogram festiwalu:           
07.07.2017r. – Warsztaty Wokalne dla uczestników Festiwalu prowadzone przez dr Annę Kamalską.

08.07.2017r.- Przesłuchania Festiwalowe na Sali Widowiskowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

09.07.2017r.- Ogłoszenie werdyktu Jury i Koncert Galowy.

 

IV.          Warunki udziału w Festiwalu:

1. Proces rejestracji i udziału przebiega trzyetapowo:

a. etap rejestracji- należy do dnia 8.06.2017r. drogą mailową przesłać wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy na adres:muzykaotwieradusze@wp.pl
Do maila należy dołączyć demo jednego z wykonywanych utworów (dopuszczalne video)
w –format .mp3, .mp4, .avi

b. etap kwalifikacji zgłoszeń- lista osób zakwalifikowanych do udziału w festiwalu zostanie przesłana uczestnikom drogą mailową a także udostępniona na stronie internetowej: www.muzykaotwieradusze.pl.tloraz www.ckisz.sierpc.pl w dniu 12.06.2017 r.

c. etap udziału- każdy uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Festiwalu, do dnia 16.06.2017 r.ma obowiązek:

- uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 60 zł za osobę (decydująca jest data wpływu na rachunek bankowy ). Opłatę wpisową należy dokonać w postaci przelewu na konto Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Sierpcu, ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc.      
nr konta 40 1240 3204 1111 0010 4910 4812 (z dopiskiem - imię i nazwisko uczestnika, opłata akredytacyjna Muzyka Otwiera Duszę )

-przesłania aranży do piosenek zgłoszonych na Festiwal (wyszczególnionych w karcie zgłoszenia).
Prosimy o wysoką jakość aranżu. Akceptowalne formaty to:    
       a).mp3-bitrate nie mniej niż 320 Kb/s           
       b).wav         
na adres mailowy: muzykaotwieradusze@wp.pl(z dopiskiem:Imię, Nazwisko wykonawcy „ARANŻE FESTIWALOWE”).           
Przesłane aranże zostaną wykorzystane podczas występów festiwalowych. Dopuszczalne są aranże z nagranymi tzw. chórkami. W dniu przesłuchań każdy uczestnik powinien posiadać przy sobie kopie aranży wykonywanych utworów, nośniki: płyta CD lub pendrive (preferowane oba nośniki jednocześnie) i przekazać je Organizatorowi w przypadku trudności technicznych. W przypadku awaryjnego użycia nośniki na życzenie wykonawcy zostaną mu zwrócone po występnie festiwalowym.

- przesłania zdjęcia wykonawcy (preferowany format paszportowy, format .jpg) na adres mailowy: muzykaotwieradusze@wp.pl (zdopiskiem:Imię, Nazwisko wykonawcy).

                d. W przypadku, gdy któryś z zakwalifikowanych wykonawców nie spełni wymienionych           powyżej  warunków zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych uczestników.

                e. Harmonogram festiwalu zostanie zamieszczony do dnia 03.07.2017 r. na stronie        internetowej festiwalu: www.muzykaotwieradusze.pl.tl oraz na stronie internetowej CKiSz:   www.ckisz.sierpc.pl

2.Organizator informuje, że dane osobowe oraz wizerunek uczestników utrwalony w czasie trwania całego Festiwalu, będą wykorzystane przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji i promocji Festiwalu „Muzyka otwiera duszę”zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

V.           Uczestnicy:

1. Konkurs przygotowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

I. Soliści-wiek od16 do 18lat

II. Soliści-wiekod 19 do 25 lat

2.O przydzieleniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

3.Uczestnicy oraz opiekunowie powinni posiadać aktualny dokument tożsamości.

4.Podczas Festiwalu każdy uczestnikwykonuje2 utwory. Jeden utwór w języku polskim
a drugi w języku angielskim.

5. Występy uczestników konkursu oceniane będą przez jury złożone z osób wybranych przez Organizatora. Decyzje jury będą oparte oich wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Decyzje jurorów są ostateczne i niepodważalne.

6. Jury ocenia występy uczestników konkursu pod względem:

7. Organizator dopuszcza możliwość występu uczestnika Festiwalu z wykonywanym na żywo akompaniamentem - samodzielnie bądź z akompaniatorem (zapewniamy wyłącznie fortepian)

VI. Nagrody:

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcom zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody pieniężne
i rzeczowe. Dodatkową Nagrodą będzie Sesja nagraniowa w Profesjonalnym Studio Muzycznym.

Przyznana zostanie również Nagroda Grand Prix, którą jest Nominacja na Międzynarodowy Festiwal „Orfeusz w Italii” (09-15.09.2017r.) Lido di Jesolo-Wenecja.

 

Uwaga! Uczestnik, który zdobędzie Grand Prix Festiwalu nie może brać udziału w każdej następnej edycji Festiwalu w tej samej kategorii wiekowej.

 

VII. Obowiązujące zasady :

1.Organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania uczestników oraz ich opiekunów.
2.Organizator zapewnia obiadtylko dla uczestników w dniu przesłuchań Festiwalowych i w dniu Koncertu Galowego. W czasie trwania całego Festiwalu będzie można odpłatnie korzystać z baru
z przekąskami znajdującego się w CKiSz w Sierpcu.       
3.Organizator informuje, że miejsca noclegowe dla uczestników będą zarezerwowane w hotelu
w Sierpcu za opłatą w wysokości 50 zł/os pod warunkiem wcześniejszego zaznaczenia tego faktu
w karcie zgłoszenia.      
4. Instytucje lub osoby delegujące uczestników do udziału w Festiwalu, zobowiązane są do ubezpieczeniakażdego delegowanego uczestnika na czas podróży i pobytu na Festiwalu.
5. Organizator zastrzega, że uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów
z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
6. Organizator zastrzega, że odpowiedzialność za uczestników niepełnoletnich podczas Festiwalu ponoszą opiekunowie. Każda instytucja lub osoba delegująca uczestników winna zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów zgodną z obowiązującymi przepisami.     
7. Organizator informuje, że impreza, a w szczególności występy festiwalowe,będąutrwalane,
a następniemogą być promowane wszelkimi znanymi metodamipoprzez kanały internetowe, radiowe i telewizyjne. W związku z powyższym, rejestracja uczestnika do udziału w Festiwalu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatorówwizerunku uczestnika.
8. Organizator informuje, że ze względu na zapewnienie jednakowych warunków dla wykonawców
i pracy komisji korekcja częstotliwościowa mikrofonów używanych podczas przesłuchań oraz sprzętu do odtwarzania akompaniamentu zostanie ustawiona na jednakowym wyrównanym liniowo pod względem charakterystyki częstotliwości poziomie dla wszystkich wykonawców. Nagłośnienie festiwalu zostanie zrealizowane w Sali Widowiskowej CKiSz na liniowo wyrównanym systemie firmy JBL VERTEC skorygowanym do charakterystyki pomieszczenia, w którym będą odbywać się przesłuchania.

9. Organizator oferuje jeden typ mikrofonów dla wszystkich wykonawców: SHURE Beta 58A w wersji bezprzewodowej bez możliwości zmiany na jakikolwiek inny model mikrofonu.

10.Organizator nie dopuszcza stosowania wszelkich rodzajów efektów dźwiękowych oraz procesorów i układów zmieniających sygnał z mikrofonu wykonawcy.

11.Organizator zapewnia uczestnikom garderoby oraz sale do rozśpiewania, jednak nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w nich pozostawione. Sale nie są zamykane na klucz ani dozorowane.

12. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z członkami Jury.

VIII. Kontakt:

Szczegółowych informacji udzielą:

W sprawach organizacyjnych (zgłoszenia uczestników, wpłaty):
Marcin Kowalczyk-instruktor ds. muzyki w CKiSz,tel. 24 275 2493 wew. 104

Przebieg festiwalu (etapy konkursu, przesłuchania konkursowe, koncert galowy)
Kinga Rutkowska – 516160651;
Natalia Zalewska – 512151462. 

Biuro festiwalu:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu                                                                                                    
ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc                                                                                                          

E-mail: muzykaotwieradusze@wp.pl

 

 

 

 

 

 
NUTKA POLIGLOTKA - wyniki

 

XIV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Europejskiej
Nutka Poliglotka 2017
 

 

 

Protokół przyznania nagród w XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka” 2017 

Jury w składzie: 
Krystyna Piotrowska, Katarzyna Michalska, Aleksander Pałac, Michał Sołtan, Jerzy Ostrowski i Rafał Podraza przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 
Wyróżnienie Specjalne dla najmłodszego uczestnika XIV Przeglądu Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka” 2017 
-Natalia Kubiś – Mroszczyk - Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie 
W kategorii 7-9 lat jez. angielski: 
I miejsce – Antoni Marzec - Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie 
II miejsce – Paweł Szymański - Szkoła Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim 
W kategorii inny język nagród nie przyznano. 
W kategorii 10-12 lat jęz. angielski: 
I miejsce – Gabriela Borys - Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni 
I miejsce – Oliwia Kopiec – PSP nr 7 w Radomsku 
II miejsce - Amelia Kurantowicz- Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy 
III miejsce – Natalia Wawrzyńczyk – Yamaha Szkoła Muzyczna w Lublinie 
Wyróżnienie 
Otylia Imiołek - WCK filia Radość w Warszawie 
Aleksandra Tudek - Best Vocal Studio w Garwolinie 
Zuzanna Polańska - MŁodzieżowy Dom Kultury w Gdyni 
W kategorii 10-12 inny język; 
I miejsce – Nela Zawadzka - Studio Doskonalenia Głosu Voice and More w Węgrowie 
II miejsce – Daria Domitrz - Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie

W kategorii 13-15 lat jęz. angielski 
I miejsce – Gabriela Nawój - Pałac Młodzieży w Tarnowie 
I miejsce – Alicja Szemplińska – Gimnazjum TWP w Ciechanowie 
II miejsce – Julia Jarząbek - Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu 
III miejsce – Julia Chmielarska - Społeczna Szkoła im.24 Pułku Ułanów w Kraśniku 
Wyróżnienia – 
Karolina Wójtowicz - Akademia Wokalna Ewy Dani w Warszawie 
Maya Wasserman z Warszawy 
Dominika Popek - Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni 
Mateusz Kawalec - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciechanowcu (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu) 
Alicja Armata - Studio Wokalne Autorskiej Szkoły Musicalowej Macieja Pawłowskiego W Warszawie 
W kategorii 13-15 lat inny język: 
I miejsce – Julia Dudek - Starachowickie Centrum Kultury 
II miejsce – Łukasz Piekarzewski – Klub Kultury Gocław – filia Centrum Promocji Kultury w Warszawie 
III miejsce - Alicja Sporek - Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni 
Wyróżnienie – Magdalena Palinka - Biłgorajskie Centrum Kultury 
W kategorii 16-20 lat jęz. angielski 
I miejsce – Aleksander Podleś - I Społeczne Ognisko Muzyczne im. Aleksandra Kulikowskiego w Warszawie

II miejsce – Oliwia Skóra z Rzeszowa 
III miejsce – Aleksandra Kozubal - Regionalne Centrum kultur Pogranicza w Krośnie 
Wyróżnienie – Aleksandra Idkowska z Poznania

W kategorii 16-20 inny język: 
I miejsce - Julia Zarzecka - XXI Liceum Ogólnokształcące im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie 
II miejsce – Natalia Kucharska - Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej 
III miejsce – Natalia Ciecierska - I Społecznie Liceum Ogólnokształcące Im. Hetmana Jana Tarnowskiego W Tarnobrzegu 
W kategorii powyżej 20 
Wyróżnienie: 
Barbara Kąkol - Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie 
Jakub Kołcz - Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie 
W kategorii zespoły: 
I miejsce – GRANDA – Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni 
II miejsce – AJKI - Studio Piosenki Ajki w Ciechocinku 
III miejsce – Wiktoria Cichewicz i Natalia Sikora - Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni 
Wyróżnienie – ASM-ki - Studio Wokalne Autorskiej Szkoły Musicalowej Macieja Pawłowskiego W Warszawie 
Wyróżnienie specjalne - Belcanto z Legionowskiego Uniwersytetu III-go Wieku 
Nagroda specjalna za wykonanie w jęz. niemieckim – 
Gabriela Borys i Zuzanna Polańska - Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni

Grand Prix XIV Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Europejskiej „NUTKA PILOGLOTKA” 2017 
zdobyła 
Agata Ewa Mociak

Na oryginale podpisy jurorów

 

Organizator: 

Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość  ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa

tel.  22 615-73-28  www.wck-wawer.pl 

e-mail: radosc@wck-wawer.pl, poliglotka@wck-wawer.pl


Cele przeglądu:

• Prezentacje umiejętności i dorobku artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych;

• Ocena umiejętności posługiwania się językami obcymi podczas wykonywania utworów wokalnych;

• Wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej; 

GRAND PRIX dla Polski w Gruzji !!!

GRAND PRIX i pierwsze miejsca dla Polski !!!
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI "F & F" "Festiwal Fazisi" 2017 - Poti GRUZJA
 
Wyniki uczestników z Polski MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI "F & F" "Festiwal Fazisi" 2017 - Poti GRUZJA
W Festiwalu brali udział wykonawcy z: Azerbejdżanu, Izraela, Łotwy, Bułgarii, Rosji, Kazachstanu, Gruzji oraz Polski.
 
WOKAL:
GRAND PRIX - WIKTORIA PRAJZNER
 
1 miejsca -
Maria Prajzner (9 lat)
Wiktoria Janiak (10 lat)
Gabriela Grzyb (11 lat)
Oliwia Łukomska (12 lat)
Maria Kupczyk (13 lat)
Mają Kupczyk (14 lat)
Nikola Bielecka (15 lat)
Julia Banasiak (16 lat)
Konrad Biały (17lat)
Wszyscy soliści ze Studia Wokalnego "ART MUSICA" z MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY z OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
 
TANIEC:
 
1 miejsce - ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY "ŚWIERSZCZE" Z TRZEMESZNA

ORFEUSZ WE WŁOSZECH - wyniki

 
 
 
 
 
 
 
 

Zakończył się  X Międzynarodowy Festiwal “Orfeusz w Italii” 09 – 15.09. 2017 Lido di Jesolo –Wenecja  (Włochy)

 

W Festiwalu wzięło udział ponad 500 uczestników z Bułgarii, Włoch, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Malty, Estonii, Niemiec, Rumunii oraz Polski

 

 

LAUREACI Z POLSKI

MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU

"ORFEUSZ W ITALII"

LIDO DI JESOLO-WENECJA 2017!

 

WOKAL

 

I MIEJSCA

NIKOLA FIEDOR (1 kat.) - ELBLĄG

EWA AGATA MOCIAK (3 kat.) - BIAŁYSTOK

PAWEŁ RYDZ (4 kat.) - WŁOSZCZOWA

 

II MIEJSCA

PAWEŁ MADZIA (kat.) - NOWY SĄCZ

KRYSPIN JAROS (3 kat.)

KLARA KWIECIEŃ (4 lat.)

KAROLINA POTOCKA (4 kat.)

 

III MIEJSCA

HANNA SOLARCZYK (1 kat.)

DAGMARA GROMNIAK (1 kat.)

ZOFIA ZIELONKA  (3 kat.) - ELBLĄG

PATRYCJA KOTARBA (4 kat) - NOWY SĄCZ

ANDŻELIKA DUCZEK (4kat) - ELBLĄG

KATARZYNA ROGAL (5 kat) - NOWY SĄCZ

 

ZESPOŁY WOKALNE

 

I MIEJSCA

"SZALONE MAŁOLATY" - ELBLĄG (2 kat)

"SZALONE" - ELBLĄG (3 kat.)

 

II MIEJSCE

"PROMYCZKI DOBRA" (2 kat.) - NOWY SĄCZ

 

III MIEJSCE

"TAKT"(3 kat.) - PYSZNICA

 

WYRÓŻNIENIA

ZUZANNA ORZEPINSKA - KAŁUSZYN

MICHALINA JÓZEFOWICZ - ELBLĄG

DUET KLARA KWIECIEŃ I MAKSYMILIAN WICKOWSKI

 

TANIEC

 

GRAND PRIX

ZESPÓŁ TANECZNY "KIK" -PYSZNICA

 

I MIEJSCA

"DOTYK" - SUWAŁKI

GRUPA BALETOWA "GWIAZDA II "- OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 

II MIEJSCE

"KONOPDANCE" - WARSZAWA

 

III MIEJSCA

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY "GAWĘDA" - WARSZAWA

GRUPA BALETOWA "GWIAZDA III ,IV " - OSTRÓW WIELKOPOLSKI

GRUPA BALETOWA "ADAGIO" - NOWY SĄCZ

 

TANIEC SOLO

 

I MIEJSCA

 

SANDRA MARMON (4 kat.) - NOWY SĄCZ

ALEKSANDRA WESOŁOWSKA (4 kat) - OSTRÓW WIELKOPOLSKI

EWA AGATA MOCIAK (5 kat.) - BIAŁYSTOK

ALEKSANDRA WESOŁOWSKA - OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 

II MIEJSCA

HANNA SZCZEPANIAK (2 kat.) - OSTRÓW WIELKOPOLSKI

NIKOLA BANASZAK - OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 

III MIEJSCA

IGA KOSZKALO - OSTRÓW WIELKOPOLSKI

WIKTORIA KRUPA - OSTRÓW WIELKOPOLSKI  

ZUZANNA KWIECIEŃ - OSTRÓW WIELKOPOLSKI

ALICJA PIETRZAK - NOWY SĄCZ

 

DUET: WIKTORIA KRUPA i WIKTORIA DEMBSKA - OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TRIO: ALEKSANDRA WESOŁOWSKA, IGA KOSZKALO, ZUZANNA KWIECIEŃ - OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 

WYRÓŻNIENIE

WIKTORIA DEMBSKA - OSTRÓW WIELKOPOLSKI

NIKOLA BANASZAK - OSTRÓW WIELKOPOLSKI